hoogstamboomgaard


Kurkstip-Stip

stip

 

Beschrijving

Komt voor op appel.Dit is een gebreksziekte die veroorzaakt wordt doordat de boom te weinig kalk opneemt.Uitwendig is stip te herkennen aan kleine, ingezonken plekjes op de schil, die vaak bruinachtig van kleur zijn. Het inwendige beeld van stip is een verzameling van enkele tot tientallen bruine, sponsachtige plekjes in het vruchtvlees, ter grootte van 2 tot 5 mm. De plekjes komen vaak voor aan de uiteinden van de vaatbundels en meestal aan de neuskant van de vrucht; daar is het calciumgehalte het laagst. Bij zwaardere aantastingen treedt stip op in het gehele vruchtvlees. Stip kan al aan de boom voorkomen (boomstip), maar in de meeste gevallen komt het 'stipbeeld' pas naar voren tijdens de bewaring.Sommige rassen zijn zeer gevoelig,vooral als ze op een zwakke onderstam worden gekweekt (bv. jacques Lebel)

De oorzaak

Het verschijnsel stip heeft één duidelijke oorzaak: een te laag calciumgehalte in de vrucht, vooral in combinatie met een te hoog kaliumgehalte. Vooral de verhouding tussen de gehaltes van deze twee elementen is hierbij van belang. Calcium speelt een grote rol bij het transport van afvalstoffen door de scheidingswanden in de cel. Als er te weinig calcium in de vrucht aanwezig is, wordt dit transport verstoord en hopen de afvalstoffen zich in de cellen op, waardoor ze afsterven. In de vrucht geeft dit het bekende beeld van bruine vlekjes te zien. Kalium kan calcium van zijn plaats verdringen en hierdoor dezelfde gevolgen oproepen als een tekort aan calcium: afgestorven cellen en dus bruine vlekjes.

Bestrijding

Een tijdelijke en snelle oplossing is de vruchten bespuiten met een oplossing van wateroplosbare kalknitraat Ca(No3)of Heermoesgier vanaf juni(na de juni-rui)tot aan de pluk.

Voor een blijvende oplossing van het probleem moet u ervoor zorgen dat de kalkvoorziening van de grond in orde komt.Let op, er zijn nog wel wat andere redenen waarom de vrucht zonder kalkvoorziening kan komen te vallen:

  • Te veel kalium of magnesium in de grond kan ook de kalkopname belemmeren.
  • Te sterke scheutgroei (door bv. een forse wintersnoei in het eenjarige hout ) trekt de calcium die beschikbaar is in de plant naar de scheuten,ten nadele van de vruchten.
  • Gevoelige rassen kunt u het best alleen op sterkgroeiende onderstam kweken.
  • Het pluktijdstip: een te vroege pluk werkt stip in de hand. Denk maar eens aan de grote problemen met stip in te vroeg geplukte James Grieve
  • De grondsoort: op kalkarme gronden is het calciumgehalte in de vruchten laag, waardoor de kans op stip groter is.
  • Snoei met overleg. Snoei is groei, groei is scheutvorming, scheutvorming onttrekt calcium.
  • Plant rassen die minder gevoelig zijn voor stip.

Terug