hoogstamboomgaard


Stikstofgebrek

 

Stikstof

Stikstof is van special belang omdat een gewas er grote hoeveelheden van nodig heeft.
Het verdwijnt ook vrij gemakkelijk uit de grond.
Stikstof heeft talrijke functies in een gewas en alle essentiële levensprocessen worden er door beïnvloed.
Stikstof komt voornamelijk voor in aminozuren, eiwitten en suikers.
De meest actieve stikstofcomponenten komen voornamelijk voor in het protoplasma en de kernen van de plantencellen.
Hieronder bevinden zich ook de enzymen die de biologische processen stimuleren.

Stikstof is noodzakelijk in iedere plantencel voor de normale celdeling, groei en de ademhaling.
Zelfs het chlorofyl, dat de plant instaat stelt de zonne-energie te benutten voor de productie van suikers uit CO2 en water is een stikstof component.
Hoge concentraties stikstof worden aangetroffen in jonge, tere delen van plantenweefsels zoals wortelpunten, knoppen en jonge bladeren.
Stikstof dat meestal aanwezig is in de vorm van eiwitten is constant onderhevig aan chemische processen en veranderingen.
Als er nieuwe cellen gevormd worden gaan er veel eiwitten van de oudere naar de nieuwere cellen.
Dit is in het bijzonder het geval als het stikstofgehalte van de plant laag is.

Voor een efficiënte benutting van de stikstof in de plant is het noodzakelijk dat de voorziening van andere elementen, in het bijzonder P, K, Ca en Mg goed is.
Als de beschikbaarheid van één van deze elementen achter blijft zal de toediening van stikstof niet tot het gewenste resultaat leiden.
Deze planten zijn vaak gevoelig voor ziekten, bloeien laat en produceren een slechte kwaliteit vruchten.
Als de totale voedingsstoffenbalans daarentegen in orde is en er een adequate aanvoer en beschikbaarheid van deze elementen is zal dit leiden tot een goede oogst en ongestoorde groei.

Typische gebrekverschijnselen

Het gehele blad wordt chlorotisch (licht groen tot geel)
Chlorose begint in de oudere bladeren (afbraak van de eiwitten in het oude blad en transport via het floëem naar de jongere bladeren), maar in een later stadium treedt het ook op in het jonge blad.
Oudere bladeren sterven later af
De groei is blijft sterk achter

Overeenkomstige symptomen

Bij magnesiumgebrek worden de bladeren ook geel maar blijven de nerven groen
Zwavelgebrek laat ook geel blad zien maar daar begint het bij het jonge blad
Ijzergebrek kan ook er ook toe leiden dat de bladeren licht groen worden maar dit verschijnsel treedt voornamelijk op in de jonge bladeren.

Bestrijding stikstof gebrek

Stikstof is erg mobiel in de plant. Stikstof kan zowel als nitraat als als ammonium gegeven worden maar voor een snel effect (plantengier)verdient nitraat de voorkeur.
Nitraten kunnen direct door de plant gebruikt worden.
De stikstof kan zowel via het blad als via de grond toegediend worden maar toediening(compost) via de grond is effectiever.

 

 

Terug