hoogstamboomgaard

Appelras


Rode Astrakan

rode astrakan

 

De boom groeit matig tot zwak en zijn eenjarige loten zijn matig lang; hij wordt niet zeer groot, doch vormt een mooie kroon en is zeer vruchtbaar; voor hoogstam en pyramiden geschikt.De boom wordt meestal productiever om de twee jaar.

Astrakan Appels zijn kleine tot middelgrote appels met een lichtgele huid met rooskleurig rode blos en witte spikkels. De huid is dun en blijft meestal zeer gelijk,

kelk: gesloten, met lange, groen blijvende kelkblaadjes, wollig, in een vlakke, om de kelk met wol bedekte holte, met kleine ribjes of vouwtjes omgeven, welke zich veelal regelmatig in vijf rib-achtige boven de rand van de kelkholte verheffen en zich bijna vlak over een gedeelte de vrucht naar de steel toe verliezen, zodat ze aan de mooie, regelmatig afrondingen geen afbreuk doen.

steel: matig groen, wollig, soms vleesachtig, in een regelmatige holte, die meestal van straal-vormigen, grauwe roest voorzien is.

De kleur: is licht geelachtig, bijna altijd geheel met licht rood overdekt, hetwelk bij vruchten, aan de zon blootgesteld, in donker purperrood overgaat, zonder strepen of vlammen, doch waarbij veel goud-bruine stippen in het rood zijn te zien. De kleur is in plaats moeilijk weer te geven, ze is veel mooier dan de afbeelding vertoont; ook is de vrucht aan de boom met een dunne wit-blauwe wasem overdekt, welke bij het aanraken verloren gaat.

Het vlees: is wit, soms geelachtig, bij volle rijpheid onder de schil en om de cellen rosé-rood tamelijk fijn, niet zeer vast, aangenaam zuur, met een geur als van rozen, en ruikt zeer aangenaam.Goede dessertappel.

Oogst tot gebruik : Augustus tot 10 of 15 September.

Oorsprong: Onstaan in Rusland 1780 in de stad Astrakan

 

Terug