hoogstamboomgaard


Gomziekte

gomziekte op kers

Gomziekte op kersenbomen

Een ziekte van de steenvruchten; perzik, pruim en kers. Harde bruine plekken in de vruchten door inwendige gomvorming en gom afscheiding uit de takken.
Deze aantasting is te voorkomen door een goede bodemstructuur, goede kalktoestand en het vermijden van onvercomposteerde stalmest.
Kersen hebben de eerste 10 jaar heel weinig mest nodig.
aantasting kan een boom te gronde richten het wordt in ieder geval nooit meer wat het moet zijn. Daarom is het het beste deze bomen te rooien.
De oorzaak van deze ziekte is een onevenwichtige groei, bijvoorbeeld door te veel bemesting, te veel snoei of uitputtende vruchtdracht.
Snoei sterk gommende takken tot 10 cm. onder de gomplek weg.

gomziekte op pruim

Gomziekte op pruimenbomen

Gomziekte bij pruimen komt vaak voor en is een ingewikkeld probleem met tal van mogelijke oorzaken. Gomuitvloeiing kan uit snoeiwonden komen door op een onjuist tijdstip te snoeien en is op zich dan een vrij normaal natuurlijk verschijnsel.
Wanneer gomuitvloeiing in de vorm van druppels uit takken en stammen vloeit zijn er andere oorzaken die voortspruiten uit een vorm van ziekelijke toestand.
Vervelend ook wanneer de gom op vruchten terechtkomt.
In de vruchten zelf komen inwendig harde, bruine gomplekken voor.

Gomziekte kan ontstaan door:

- het overmatig gebruik van stikstofbemesting
- onjuist tijdstip van snoeien, of te sterke snoei
- na vorstschade
- te zure bodem, tekort aan kalk
- een slechte bodemstructuur
- te natte grond
Deze aantasting is te voorkomen door iets aan de bovenvermelde oorzaken iets te doen.

Let voornamelijk op een goede bodemstructuur, een goede kalktoestand en het vermijden van ongecomposteerde stalmest of te hoge stikstofgiften.

De gomziekte kan voor bomen een heuse kwelling zijn.
De plantendokter heeft daartegen echter een puike remedie uit de natuur zelf: zuring.
De door gomziekte aangetaste schorsdelen worden geheel weggesneden en met gekneusde zuringbladeren dept men de wonde krachtig en wrijft men ze in, zodat het groene sap in het hout kan dringen.
Aldus behandelde plekken genezen snel en er groeit weer gezonde schors.
En aangezien al onze gewaardeerde steenfruitsoorten het slachtoffer kunnen zijn, verrichten wij deze ingreep maar al te graag.

zuring

Terug