hoogstamboomgaard


Opsporen en bestrijding

Gestippelde houtvlinder

De gele rups met donkere stippen vreet een gang gedurende twee jaar in de lengterichting door de stam/harttak.

Deze komen vooral voor op jonge appelbomen.

De kop van de boom blijft ver achter in ontwikkeling. Verdere uitbreiding in de boomgaard moet voorkomen worden.
Bestrijding is niet eenvoudig. Zoek bij bomen waarvan de kop achterblijft de rups op en maak die dood.

Bespuitingen hebben nu geen zin. Langzaam aan wordt deze soort op steeds meer boomgaarden een probleem.

Omdat de bestrijding zo lastig is moet vanaf de allereerste aantasting de rupsen opgespoord en gedood worden.

 

Aantasting stam appelboom

 

 

De aangetaste plek opensnijden en met een dun ijzerdraadje de worm doden door het in de

gang van de houtworm helemaal tot het einde (ongeveer 10 à 20 cm )te steken .

 

Hier is de dader !

Na het proper maken wordt de wond nauwkeurig ingesmeerd met een wondhelend product

zodat nieuwe aantastingen voorkomen worden.

 

Terug