hoogstamboomgaard


Fruitbomen en de maanfasen

Het lijkt alsof de de maan en haar invloed niets te maken heeft met fruitbomen.
Maar bedenk dat als de maan het water in de zeeen aantrekt, dit ook het geval is op het water wat zich in de grond of in de plant bevindt.
Planten bestaan voor een groot gedeelte uit water en reageren op deze aan trekkingskracht door meer of minder vocht in hun bovengrondse delen op te nemen.
Elke tuinder weet hoe belangrijk de vochtigheidsgraad van het de grond is als de zaden moeten ontkiemen, en dat de oogst het best is als de vrucht het meeste water bevat.

In het algemeen is de beste tijd om te planten van nieuwe maan tot volle maan.
Deze tijd heeft de energie die een opgroeiende boom nodig heeft.
Het voorjaar of in de herfst is natuurlijk het meest ideale seizoen.
Met wassende maan ontwikkelen de bomen snel nieuwe wortels en komen mooi op.
Vooral bij oudere planten en bomen is de juiste maanfase en seizoen belangrijk.
Ook een goede tijd om te stekken.

Snoeien tijdens afnemende maan zorgt ervoor dat planten en bomen geen schade ondervinden omdat de sappen dan naar beneden trekken en ze dus niet leeg kunnen bloeden.
Doe dit nooit tijdens volle maan. Je kunt dan zelfs gezonde exemplaren ernstige schade toebrengen, of zelfs doen afsterven.

Volle maan is de beste tijd om te oogsten.

De energie van de maan is op haar top; de vruchten bevatten nu het meeste vocht.

Een medicijn voor alle planten en bomen die niet langer groeien, die wegkwijnen of ziek zijn is wanneer je tijdens nieuwe maan de toppen verwijdert.
De top moet vlak boven een zijtak afgesneden worden die vervolgens naar boven groeit en als nieuwe top gaat dienen.

Het veredelen :

Tot de moeilijke werkzaamheden in de boomgaard behoort het veredelen (enten) van fruitbomen
Het juiste tijdstip voor het veredelen van fruitbomen moet tijdens de wassende maan gebeuren,en het beste op een vruchtdag dicht bij volle maan.
Het boomsap stijgt snel in de nieuwe loot en verbindt deze steviger met de basisplant.
Een vruchtdag is het meest geschikt voor dit werk.
Mochten omstandigheden dit werk tijdens wassende maan verhinderen,kies dande periode van de stijgende maan.

Ook de regenval wordt beïnvloed door de aantrekkingskracht van de maan.
De meeste regen valt net na nieuwe en volle maan.
Het lijkt me dan ook logisch dat je rekening houd met de maanstand als je in je boomgaard werkt om je bomen de beste kans te geven om tot ontwikkeling te komen.

Verplanten van bomen:

Het verplanten van bomen moet bij wassende maan gebeuren,en als alternatief bij dalende maan
Bomen die tijdens deze perioden naar een andere plek moeten verplant worden,
ontwikkelen snel nieuwe wortels en komen fraai op.
Bij oude bomen is het belangrijk om op het tijdstip van het verplanten te letten.
Een oude boom verplant men niet,luidt het spreekwoord.Dat klopt echter niet,
althans wanneer het om echt oude bomen gaat:
als u de periode van de dalende maan weet te benutten, en met name de maagddagen(laatste dagen van afnemende maan),dan zullen ook oude bomen weer opnieuw gaan groeien.
U moet daarbij echter ook de tijd van het jaar in acht nemen;dat het verplanten tijdens het voorjaar of in de herfs dient te gebeuren,spreekt hopelijk vanzelf.
Ook voor stekjes zijn de perioden van de wassende maan en de dalende maan heel geschikt.
De planten schieten snel op en vormen binnen korte tijd een fijnmazig wortelnet.
Ook hier zijn de maagddagen het meest geschikt.
Bij het stekken in de herfst moet u echter de afnemende maan in acht nemen.

 

Terug