hoogstamboomgaard


Brandnetelgier

Brandnetelgier is een gegist aftreksel van brandnetelbladeren en -stengels dat nuttig is in de biologische tuin. Het bevat stikstof en mineralen en bevordert het bodemleven en stimuleert de groei van de planten. Een ongegist aftreksel van brandnetels kan bladluizen en andere zuigende, schadelijke dieren verdrijven.

Bereiding

Recept 1

Om brandnetelgier te maken doet u 1 kilo niet-bloeiende brandnetels bij 10 liter water in een open vat. Dit moet tweemaal daags worden omgeroerd. Het mengsel zal beginnen te gisten (om de gisting te versnellen, kan ook wat suiker worden toegevoegd). Het goedje zal gaan stinken. Bij het besproeien of begieten van de bomen moet het mengsel 1 op 10 verdund worden.

 

Recept 2

Een houten vat of plastic emmer wordt voor drie vierde gevuld met jonge brandnetels. In een paar liter regenwater wordt 500 gram suiker opgelost. Dit mengsel wordt over de brandnetels uitgegoten. De emmer of het vat wordt bijgevuld met regenwater tot enkele centimeters onder de rand. Dit mengsel moet enkele dagen rusten. Na een paar dagen begint het brouwsel te gisten. Het toevoegen van een paar schepjes steenmeel kan helpen om eventuele geurhinder te beperken. Het mengsel dient één maal per dag geroerd te worden.

Vijf of zes dagen later - bij heel warm weer kan het eventueel zelfs vroeger - is het bestrijdingsmiddel klaar.. Indien de netelgier met een sproeiapparaat aangebracht wordt, dient deze gezeefd te worden om de leidingen en doppen niet te laten verstoppen.

De rol van suiker is meervoudig. Suiker helpt om een betere vergisting van de netels te krijgen. Het gedeelte van de suiker dat niet vergist, doet dienst als kleefmiddel zodat de netelgier niet onmiddellijk van de plant afloopt. Bovendien zorgt de suiker voor een hoger alcolgehalte. Alcohol is giftig voor insecten.

Netelgier wordt bij voorkeur toegepast bij betrokken weer of valavond.

 

Aftreksel

Een aftreksel wordt gemaakt door de brandnetels hoogstens 24 uur in koud water te laten trekken. In tegenstelling tot de gier hoeft het aftreksel niet te gisten. De werkzaamheid berust op de brandende stoffen uit de brandnetels.

Gebruik

In verdunde vorm wordt brandnetelgier vaak gebruikt voor

Het bestrijden van bepaalde schimmels en ziekten

Het toevoegen van extra voedingsstoffen aan de boom en bodem

Het aftreksel wordt gebruikt voor het bestrijden van bladluizen

terug