hoogstamboomgaard


Toepassing boomband

 

Het goed aanbrengen van boomband is belangrijk en nauwkeurig werk.

Functie boomband:

Door het vastzetten van de boom met boomband wordt de boom in de juiste stand gehouden. Daarom is het belangrijk om de band op de juiste spanning aan te brengen, afhankelijk van een of meerdere palen. Het aanbinden mag niet te los gebeuren, want dan kan de boomband langs de bast gaan schuren en bestaat de kans dat de boom scheef komt te staan. Te strak aanbinden kan (na een langere periode) insnoering tot gevolg hebben. Door de boom vast te zetten met boomband, die op de juiste wijze is geplaatst, wordt voorkomen dat hij zal omwaaien, scheefgroeien of zichzelf beschadigen.

Soort boomband:

Het is van belang alleen zachte materialen als boomband te gebruiken, dus bijvoorbeeld geen nylonband of canvas zonder rubber. Maak gebruik van speciale manchetten of aanschuifmoffen om de boomband in een 8-vorm aan te kunnen brengen. De meest gebruikte boomband heeft een breedte van 4 cm.

Aanbrengen boomband:

De boomband niet meer dan 5 cm onder de kop van de paal aanbrengen. Een te laag geplaatste band verhoogt het risico dat de stam tegen de kop van de paal slaat of schuurt bij het gebruik van één boompaal. De verwondingen die hierdoor ontstaan, worden kopschade genoemd. Schade aan de stam kan het beste worden voorkomen door direct contact tussen de paal en stam te vermijden. Om dit te voorkomen wordt de boomband door middel van eerder genoemde manchet of aanschuifmof in een 8-vorm gebracht. De boomband wordt met behulp van boombandnagels aan de paal bevestigd.

Controle boomband:

Het is van belang regelmatig (minimaal 1x per jaar) de boomband en tevens boompaal te controleren. Wanneer de band niet tijdig wordt versteld kan dit tot beschadiging van de boom leiden. Hetzij dat de band te los zit waardoor schuurschade ontstaat en de boom eventueel scheef gaat hangen, hetzij dat door het groeien van de boom de band gaat knellen waardoor verwondingen en vergroeiingen ontstaan.

Na 4 à 5 groeiseizoenen heeft de boompaal inclusief boomband zijn functie vervuld en kan hij worden verwijderd. Door deze op tijd weg te halen, wordt voorkomen dat de boom er afhankelijk van wordt. Er zijn soorten onderstammen die van nature een minder sterk ontwikkeld wortelgestel hebben waardoor, afhankelijk van de standplaats en de bodemgesteldheid, de boompaal met band wel iets langer nodig is.

Terug