hoogstamboomgaard


Bacteriewortelknobbels

Pseudomonas (Bacterium) tumefaciens Sm. et T.

Deze bacterieziekte komt voor op appel- en perebomen maar ook op frambozen.
Zeldzamer worden steenfruitgewassen aangetast.
Zowel bovenaardse als onderaardse plantendelen kunnen worden aangetast.
Meestal echter zit de kwaal aan de stambasis en op de wortels van de bomen.
Er ontstaan vrij grote wratachtige harde knobbels. Soms bemerkt men ook dichte harige bosjes op de wortels.
Aangetaste wortels sterven, zodat de boom gaat kwijnen. In de zieke weefsels leven staafvormige bacteriën die via de bodem
de wortels en de wortelkraag van naburige bomen kunnen gaan besmetten. De ziektekiemen dringen in de plant langs kleine
verwondingen of langs kurkhuidmondjes (lenticellen).

Bestrijding

Aangetaste jonge boompjes moeten verbrand worden. Het wegsnijden van de bacterieknobbels is onvoldoende, daar de
ziektekiemen tot op 1 m. van de knobbels in het hout kunnen zitten.
Vooral in de boomkwekerij moet op deze kwaal gelet worden.
Voor de planting moet eerst de wortelsnoei gedaan worden. Het is zelfs aan te raden de boompjes na deze bewerking een
paar dagen boven de grond te laten liggen, bv. in een fris lokaal, opdat de gemaakte wonden zich zouden kunnen sluiten.

Wanneer oudere bomen aangetast zijn, maakt men voorzichtigheidshalve een greppel rond de zieke bomen

(2 steken diep en 1 steek breed)

op een afstand van de stam die gelijk is aan de kruinbreedte. De boom wordt desgevallend uitgekapt en de zieke
wortels verbrand. Plaatselijk zal men in de besmette grond, alsmede in de greppel, een flinke dosis levende kalk graven.
De bacterieknobbelziekte komt vooral voor in zure natte stijve gronden.
Zo nodig zal men overgaan tot het graven van grachten of tot het kuisen hiervan, maar ook om de waterafvoering te verzekeren.
Nadien zal de grond gekalkt worden om de zuurgraad rond het neutrale punt te houden.
Vergeet niet dat kalken zonder waterregeling geen verbetering brengt, en dat in natte gronden de huidmondjes op de wortels
abnormaal sterk ontwikkelen, zodat de kansen tot bacteriebesmetting vergroten.

Terug