hoogstamboomgaard


De ringrupsvlinder

Het is wellicht een van de meest verspreide rupsensoorten. Zowel de fruitkweker als de tuinliefhebber kent de wintereitjes,
die op merkwaardige wijze als harde hoornachtige ringetjes rond de twijgen worden afgezet.
Dit broedsel wordt reeds in juni-juli door de bruine nachtvlinders afgelegd.
Hiertoe worden vooral de perebomen uitgekozen.
In april-mei worden de rupsjes geboren.
Zij spinnen een nest dat in omvang toeneemt naarmate zij groeien.
Later verspreiden de rupsen zich over het loof; bij nacht vervoegen zij opnieuw hun nest.
Rond begin juni zijn ze volwassen (4-6 cm lengte). De kop is blauw, het lichaam is versierd met blauwe en rode lengtestrepen, en
spaarzaam behaard.
De verpopping gebeurt op de bomen en duurt een paar weken. De donkerbruine tot zwarte pop ligt in een geelachtig cocon
dat vastgesponnen wordt aan bladeren en twijgen.


Maatregelen:

Natuurlijke vijanden zoals insectenetende vogels, sluipwespen, roofwantsen, ··· bevorderen.

 

 

Terug