hoogstamboomgaard


Perenbladgalmug

aantasting perenbladgalmug perenbladgalmug

Herkenning aantasting

De gallen van de opgerolde bladeren zijn aanvankelijk groengeel tot roze en later zwart als bladweefsel is afgestorven. De bladeren verdrogen soms en vallen af.

leefwijze:

Overwintert als larve in een cocon in de grond. Ze verpopt in april en de eileg van de muggen (1,5 tot 2 mm met rood vleeskleurig achterlijf) gebeurt in april, mei.
De eieren worden groepsgewijs in de jonge scheuttoppen gelegd.
De larven gaan naar de jonge nog opgerolde bladeren in de groeipunten en beginnen sap te zuigen.
Door dit zuigen ontstaat galvorming en de bladeren naar boven overlangs opgerold, blijven stijf en gebobbeld. Om te verpoppen laten de larven zich op de grond vallen. Tot drie generaties per jaar.

Niet chemische bestrijding

Als de bestrijdingstechniek erop gericht is de natuurlijke vijanden zoveel mogelijk te sparen en eventueel aan te trekken wordt de preregalmug geen probleem. Roofwantsen en oorwurmen zijn natuurlijke vijanden van de perenbladvlo.
Oorwurmen zijn te stimuleren door potjes met stro te plaatsen. Het inzaaien van bloemenmengsels met composieten helpt roofwantsen. Ook is het mogelijk gekochte roofwantsen te introduceren.

terug