hoogstamboomgaard


Mollen zijn echte insectenjagers

 

mol

 

Hoe onwaarschijnlijk het ook moge lijken in de oren van mollenhaters, de mol behoort tot de meest nuttige dieren in de landbouw.
De mollen of Talpidae zijn namelijk echte insecteneters. Ze consumeren vooral die larven, poppen en rupsen die in of vlak boven de grand leven.
Door deze ondergrondse opruiming houdt de mol het natuurlijk evenwicht in stand en daar is het in de natuur, ook in het kleine stukje natuur dat wij onze tuin noemen, eigenlijk om begonnen. Het gaat er niet om, om zoveel mogelijk dieren om zeep te brengen,het gaat er om dat we het met zo min mogelijk ingrijpen moeten zien te stellen.
Moorden we de mollen uit, en sedert de mollen- en kikkerwet niet meer geldt bestaat daartoe de mogelijkheid, dan vragen we als het ware om insectenplagen, die we dan weer met andere moorddadige middelen uit moeten roeien.
Hiermee is natuurlijk ook niet gezegd dat we het fraaibehaarde kleine dier, dat onderaardse gangen graaft, in een tempo van 20 cm per minuut maar zijn gang moeten laten gaan. Vooral in zaaibedden of in bedden met klein teer gewas, kan zo’n mollengang de nodige schade aanrichten.
Daar staat dan tegenover dat een mol die eens door ons gras of door onze border graaft, hoegenaamd geen kwaad doet. We trappen de verhogingen gewoon weer dicht en binnen enkele weken is er niets meer te zien van de onderaardse bezigbeden van de mol. Maar wat te doen als de familie mol het nu juist op ons zaaigoed begrepen heeft?
Dan zullen we toch echt in moeten grijpen, hoe jammer dat ook moge wezen voor dit diertje, dat toch al maar hooguit drie jaar te leven heeft

Terug