hoogstamboomgaard


De appelbladvlo

 

De appelbladvlo leeft omzeggens uitsluitend op appel, uitzonderlijk vindt men ze op peer.
Zij komt in ons land zeer courant voor.
Over het algemeen is de schade evenwel gering.

Beschutte standplaatsen zijn zeer geschikt voor de ontwikkeling van de appelbladvlo.

Wanneer men in de winter appeltwijgen onderzoekt met een sterk vergrootglas, dan vindt men er bijna altijd
appelbladvlo-eitjes op.

De kleur van het ei is vuilgeel tot oranje. De vorm is langwerpig-ovaal. Beide topuiteinden zijn wat toegespitst.
Bij het hernemen van de groei verlaten de larven het ei. Zij vestigen zich rond de ontluikende botten en zuigen de
blaadjes en de bloemtrossen uit. Aanvankelijk zijn de larven geelachtig. Later nemen zij een groenachtige kleur aan.
Zij dragen dan korte vleugelstompjes.

Rond begin juni, na een laatste vervelling, verschijnen de volwassen gevleugelde bladvlooien.

Hun kleur is licht groen, de lengte bedraagt een 3 tal mm. Rond dit tijdstip neemt de schade een einde.
In augustus-september, ook wel later, wordt het winterei afgezet op de takken, maar meestal op het dunnere hout. Het
broedsel zit met een eisteel vast in de schors. Psylla mali ontwikkelt maar één generatie in de loop van een jaar.

Schade en schadebeelden

Jonge blaadjes en ontplooiende bloemtrossen verschrompelen en nemen een bleekgroene tint aan.
De scheutvorming is gebrekkig.
De appelbladvlo scheidt overvloedig honigdauw af, die volgens Koulaguine uit 30% saccharose en uit 20% glucose bestaat.
Deze honigdauw kan verbrandingen verwekken. Bladeren en bloesems vertonen dan zwartachtige vlekken.

Niet chemische bestrijding

Als de bestrijdingstechniek erop gericht is de natuurlijke vijanden zoveel mogelijk te sparen en eventueel aan te trekken wordt de appelbladvlo geen probleem.
Roofwantsen en oorwurmen zijn natuurlijke vijanden van de perebladvlo.
Oorwurmen zijn te stimuleren door potjes met stro te plaatsen.
Het inzaaien van bloemenmengsels met composieten helpt roofwantsen.
Ook is het mogelijk gekochte roofwantsen te introduceren.

 

 

Terug