hoogstamboomgaard


Magnesiumtekort

 

Magnesium is het hart van het chlorofylmolecuul
Magnesium is betrokken bij de fotosynthese en speelt een belangrijke rol als activator van verschillende enzymen
Magnesium is betrokken bij de stofwisseling van koolhydraten en de synthese van nucleïnezuren
Magnesium beïnvloedt de verplaatsing van koolhydraten van de bladeren naar andere delen van de plant en het stimuleert ook de opname en het transport van fosfaat

Magnesiumgebrek komt voor door of bij

Lage magnesiumgehalten in de bovenste lagen
Lichte zandgronden en zure gronden zijn meestal laag in magnesium
Als er regelmatig kalk gebruikt wordt met een hoge calcium- : magnesiumverhouding kan dit tot acuut magnesiumgebrek leiden
Factoren die de wortelgroei belemmeren
Bodemverdichting
Zuurstofgebrek
Ongunstige vochtgehalten of bodemtemperaturen

Voornaamste Mg gebreksverschijnselen

Het verliezen, door de bladeren, van de gezonde groene kleur kan een eerste symptoom zijn
Als het gebrek ernstiger wordt, wordt het blad tussen de nerven geel terwijl de nerven groen blijven.
Gespikkelde, gevlekte of omgekrulde bladeren die lijken verbrand te zijn
Kaliumgebrek laat ook beginnende chlorose, te beginnen bij de oudere bladeren, zien die gevolgd wordt door necrose.
Bij kaliumgebrek hebben de bladeren een meer blauw-groene kleur en zijn ze meer gekruld
Acuut gebrek kan optreden bij fruit en bij druiven

Het corrigeren van magnesiumgebrek

Bladbespuitingen met magnesiumchloride of met bitterzout kunnen toegepast worden in geval van acuut magnesiumgebrek
Het bekalken van zure gronden zal de concentratie van H+, Mn++ en Al+++ in de bodemoplossing verlagen (Mg-gebrek treedt normaal gesproken pas op als de pH onder de 5,5 – 6 daalt)


Zeewierkalk

Natuurlijke jonge koraalalgenkalk rijk aan magnesium en spoorelementen in poeder vorm.
Gebruik van zeewierkalk verhoogt het bemestingsrendement, voorkomt verzuring van de bodem en gaat gebreksverschijnselen tegen door het hoge gehalte aan spoor elementen.

Magnesium in de bodem

Magnesium (Mg) gehalte van de grond

Het totale magnesiumgehalte van de grond variëert van 0,05 – 0,5% afhankelijk van het bodemtype en de kation uitwisselingscapaciteit (CEC)
Kleigronden hebben normaal een hoog Mg gehalte
Zandgronden hebben meestal een laag magnesiumgehalte

Rol van magnesium in de bodem

Dient, in tegenstelling tot calcium, enkel als plantenvoedingsstof Voeding

De magnesiumroute naar de plantenwortels

Via de massflow, het magnesium wordt naar de wortel getransporteerd via het bodemwater


Overmaat

Overmaat komt zelden voor en vormen, normaal gesproken, geen probleem voor de plant
Een overmaat aan magnesium drukt de calcium- en kaliumopname


Terug