hoogstamboomgaard


De Kommaschildluis

Kommaschildluizen zijn grijsachtig, sapzuigende schildluizen die voornamelijk op oudere takken van de bomen voorkomen.
Wanneer het om een ernstige aantasting gaat, worden niet alleen de takken en de schors aangetast, maar ook de vruchten.
Hierdoor kunnen hele takken/scheuten afsterven en op den duur de hele boom.

Levenswijze:

Met kommavormig tot mosselschelpvormig donkerbruin schil, diameter 2 tot 4 mm. De wijfjes zijn peervormig en witwasachtig
gekleurd. Zij leven vooraan onder het smalste gedeelte van het schild, dat daar van buiten uit een lichtere vlek vertoont.
De Kommaschildluis leeft op alle fruitsoorten (ook op sieraadbomen en heesters) maar bij voorkeur op peer, appel en mispel.
Op stam, takken en op het jongere hout zet het insect zich vast. Zeldzamer worden bladeren en vruchten uitgekozen als steunweefsel.
Er komt één generatie per jaar voor. De eilegperiode zou verdeeld zijn over 10 à 12 weken. Zij begint rond einde juli.
De witte eitjes liggen verscholen onder het moederschild ; slechts het volgende jaar in april komen de larven uit. Zij zijn
volgroeid rond half juli.

Terug