hoogstamboomgaard


De Hazelnootsnuitkever

(Hazelnootmade)

Balanimus nucum is een mooie bruine kever met lange gebogen priemvormige snuit.
Het is in de loop van de lente, nl in Mei-Juni, dat hij op de hazelaars te vinden is.
Voor de eiafzetting voert de kever een rijpingsvraat uit.In de bladeren worden nl,kleine gaatjes gevreten,
terwijl de jonge vruchten worden aangestoken.Nadien worden de eitjes afgelegt ,per noot één eitje.
De witte gekromde larven vreten de vruchtjes hol,zodat enkel de harde dop overblijft.
Van zodra volwassen, verlaat de bruinkoppige made de vrucht langs een boorgaatje.
De verpopping heeft plaats in de grond.Wormstekige vruchten vallen af in de loop van de Zomer.

Bestrijding

Schud aan de bomen als de kevers actief zijn, net voor de bloei. De kevers laten zich schijndood vallen. Vang ze op in een doek en vernietig ze.

insectenetende vogels bevorderen.

Natuurlijke belagers in de Winter :kippen,de mol,spitsmuizen,merels.


Terug