hoogstamboomgaard


Achterstallig onderhoud

 

Bij verwaarlozing na een tijd van snoei ontstaan zuigers.
Ook vindt de groei dan vooral boven in de boom plaats en sterven takken onderin af.
Bij verwaarlozing van de snoei blijven vaak ook andere onderhoudsmaatregelen achterwege.
Zo zal geen gewasbescherming meer plaatsvinden, waardoor boom en vruchten kunnen worden aangetast.
Ook bemesting blijft achterwege. Dit kan voor sommige fruitrassen, met name op de armere zandgronden, gevolgen hebben voor de vitaliteit.

Door gebrek aan voedingselementen wordt het afweermechanisme van de boom sterk verzwakt.
Hierdoor kunnen schimmels gemakkelijk in de boom doordringen.
Ook afstervende takken zijn erg bevattelijk voor ziekten, schimmels en plagen, waardoor de boom verder verzwakt.

In een sterk verwaarloosde boom zal snel ingegrepen moeten worden.
Het snoeiwerk zal in veel gevallen de belangrijkste maatregel zijn.
Wanneer ook de voedselvoorziening en de waterhuishouding verwaarloosd zijn, dan moet hier ook naar gekeken worden.
Een ruime hoeveelheid stalmest of compostmest (1,5 m3/are) in de winterperiode zal de boom het volgende seizoen een groei-impuls geven.

Voordat we het snoeigereedschap ter hand nemen, is het van belang dat we een beeld van de boom vormen.
We zullen dit doen aan de hand van een drietal stappen.

Wat is de algemene indruk van de boom en wat willen we ermee?

Hierbij letten we op de volgende punten:

Met wat voor boomsoort hebben we te maken?

Dit zal voor de meeste bomen niet zo’n probleem opleveren.
Voor het bepalen van het ras komt echter meer kennis om de hoek kijken.
Probeer dit, indien mogelijk, te achterhalen. Hierdoor kan men namelijk al enkele groei-eigenschappen te weten komen.
Een Sterappel zal in de jeugdfase en na sterke snoei de neiging hebben rechtsopgaande scheuten te vormen, terwijl een Goudreinette meer een horizontale kroon vormt.


Hoe is het met de vitaliteit van de boom gesteld?

Kijk hierbij vooral naar de lengte en hoeveelheid van de scheuten.
Tevens letten we ook op eventuele stambeschadigingen en de verdichting van de bodem.
Wanneer een boom minder vitaal is, mag er niet te fors worden gesnoeid .


Hoe is de bodemgesteldheid, waterhuishouding, bemestingstoestand ?

Wat willen we met de boom? Is de boom te hoog? Te breed? Moeten we rekening houden met bebouwing? Is er vee? Wordt er met trekkers gereden?
Willen we fruit oogsten? Willen we de boom behouden ten behoeve van fauna of is behoud van landschappelijke waarde het beoogde doel?

Terug